Widocznie, bezpieczniej
Wspieramy rozwój przyszłych specjalistów

Wspieramy rozwój przyszłych specjalistów

W 2017 roku podjęliśmy współpracę z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Śremie,  pod kątem wdrożenia praktyk zawodowych dla młodzieży uczącej się w tej placówce. W tym samym roku przyjęliśmy pierwsze dwie osoby na miesięczny staż. Chcieliśmy kuć żelazo póki gorące. Trzeba przyznać, że całe przedsięwzięcie dało nam wiele satysfakcji i nieoczekiwanie pozytywne rezultaty. Utwierdziło nas w przekonaniu, że ta współpraca to dobry krok. Idąc za ciosem,
w ubiegłym roku, w maju zdecydowaliśmy się przyjąć kolejne dwie osoby. W listopadzie podobnie.

Podopieczni Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie to uczniowie trzecich klas Technikum Logistycznego w zawodzie technik logistyk. Praktyka zawodowa, którą odbywają w naszej firmie przebiega zawsze zgodnie z ustalonym programem.

W czasie odbywania praktyki uczniowie podporządkowani są zasadom wewnętrznej dyscypliny pracy obowiązującej w Imex Logistics Sp.z o.o. Cykl praktyki rozpoczynają szkoleniem z zakresu bhp i organizacji pracy. W pozostałych dniach poznają w pigułce zasady spedycji, funkcjonowania transportu, funkcjonowania magazynu przeładunkowego. Zapoznają się również z  pozostałymi komórkami organizacyjnymi niezbędnych dla funkcjonowania całego podmiotu logistycznego takiego jak Imex Logistics Sp. z o.o. Każdego dnia po kilka godzin uczestniczą w pracy innych komórek organizacyjnych. Wsłuchują się w mowę i język spedytora, zapoznają się z dokumentami logistyka, tworzą na koniec zlecenie transportowe. Zapoznają się z rozliczaniem czasu pracy kierowców. Poznają organizację transportu, kontaktu kierowców ze spedycją. Uczestniczą w archiwizowaniu dokumentów transportowych. W dziale technicznym zapoznają się z organizacją serwisowania środków transportu i innych środków technicznych. Poznają zasady rozładunków
i załadunków  towarów , zapoznają się z dokumentacją magazynu.

Przez cały czas trwania praktyki uczniowie prowadzą dziennik, w którym zapisują jakie zadania realizowali każdego dnia. Opiekunem praktykantów z ramienia zakładu pracy jest pan Andrzej Grajcar. Wraz z końcem  stażu omawia on
z podopiecznymi czas trwania praktyki, to czego dowiedzieli się na temat branży, w której działamy i to jaką zdobyli wiedzę praktyczną w swoim zawodzie, tj. technik logistyk.

Jesteśmy dumni z tego , że możemy realnie uczestniczyć w procesie kształcenia i wychowywania młodego pokolenia branży logistycznej.