Widocznie, bezpieczniej
Doradztwo w zakresie przewozu ADR

Doradztwo w zakresie przewozu ADR

Doradztwo w zakresie przewozu ADR

ADR to europejska, międzynarodowa konwencja dotycząca przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Przepisy umowy ADR są restrykcyjne i nowelizowane co 2 lata. Regulują w szerokim spektrum warunki przewozu poszczególnych materiałów niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie drogowym.

Imex Logistics Sp. z o.o. spełnia wszystkie wymagania dot. przewozu materiałów ADR.

Wszyscy nasi kierowcy oraz pozostali pracownicy odpowiedzialni za transport materiałów niebezpiecznych uczestniczą w okresowych szkoleniach w zakresie procedur postępowania, a także zagrożeń występujących podczas przewozu towarów niebezpiecznych.

Nasza flota posiada niezbędne, wymagane wyposażenie, dzięki czemu przewóz towarów ADR jest wykonywany zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.