Doradztwo w zakresie przewozu ADR

Doradztwo w zakresie przewozu ADR

Doradztwo w zakresie przewozu ADR

Imex Logistics Sp. z o.o. spełnia wszystkie wymagania dot. przewozu materiałów niebezpiecznych, wynikające z umowy europejskiej o transporcie ADR.

Wszyscy nasi kierowcy oraz pozostali pracownicy odpowiedzialni za transport materiałów niebezpiecznych uczestniczą w okresowych szkoleniach w zakresie procedur postępowania, a także zagrożeń występujących podczas przewozu towarów niebezpiecznych.

Nasza flota posiada niezbędne, wymagane wyposażenie, dzięki czemu przewóz towarów ADR jest wykonywany zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.